ENERGIE VE VODĚ NEBO BATERII

Proč si vybrat naši fotovoltaickou elektrárnu?

  • elektrárna splňuje podmínky dotačního programu NZÚ
  • elektrárna je sestavena z osvědčené technologie nejvyšší kvality
  • systém zajišťuje vysokou účinnost výroby
  • technologie je navržena pro maximální využití vyrobené energie pro vlastní spotřebu 
  • elektrárna zajišťuje maximální využití přebytků energie uložením do vody nebo baterií
  • maximální jednoduchost ovládání a nastavení elektrárny
  • prostřednictvím přehledného monitoringu na webu máte dokonalý přehled o vyrobené a spotřebované energii
  • u třífázového řešení dodáváme pouze asymetrické měniče - zcela zásadní pro krátkou návratnost investice za podmínek měření v  distribuční síti v ČR

Energie z fotovoltaiky pro ohřev vody nebo uložení do baterií

VODA

BATERIE

BATERIE MAXI

Všechny sestavy přizpůsobíme Vašim požadavkům