ENERGIE VE VODĚ NEBO BATERII

Proč si vybrat naši fotovoltaickou elektrárnu?

 • elektrárna splňuje podmínky dotačního programu NZÚ
 • elektrárna je sestavena z osvědčené technologie nejvyšší kvality
 • systém zajišťuje vysokou účinnost výroby
 • technologie je navržena pro maximální využití vyrobené energie pro vlastní spotřebu 
 • elektrárna zajišťuje maximální využití přebytků energie uložením do vody nebo baterií
 • maximální jednoduchost ovládání a nastavení elektrárny
 • prostřednictvím přehledného monitoringu na webu máte dokonalý přehled o vyrobené a spotřebované energii
 • u třífázového řešení dodáváme pouze asymetrické měniče - zcela zásadní pro krátkou návratnost investice za podmínek měření v  distribuční síti v ČR

Energie z fotovoltaiky pro ohřev vody nebo uložení do baterií

Uložení do vody

Uložení do baterie

Uložení do baterie maxi

Všechny sestavy přizpůsobíme Vašim požadavkům

Co je potřeba ještě vědět

 • Jeden fotovoltaický panel má rozměry cca 1 x 1,6 m. Panely se na šikmou střechu většinou instalují nastojato v jedné nebo více řadách. Mezi panely je mezera 2 cm. Od okapu je vhodné panel instalovat ve vzdálenosti min 30 cm. Horní řada panelů by neměla přesahovat hřeben. Zatížení střechy je cca 20 kg/m2. 
 • Na rovnou střechu se panely montují naležato po úhlem 10-15°, ve vyjímečných případech i s větším úhlem nebo naopak zcela naležato. Aby si panely nestínily je u sklonu 15° mezi řadami mezera cca 80 cm. Konstrukce se přichytí ke střeše šrouby nebo je zatížena dlažbou. Zatížení střechy je 35 - 40 kg/m2. 
 • Technologie elektrárny, jako je střídač (měnič), rozvaděč FVE a případně baterie se umísťuje do technické místnosti, suterénu, garáže nebo někdy i na uzavřenou chodbu, tedy tzv. samostatný požární prostor.
 • Pro instalaci měniče a rozvaděče je potřeba počítat s plochou na zdi přibližně 1,5 m2. Baterie je umístěna na zemi a zabere asi 1 m2. Zatížení podlahy je asi 10 kg/1kWh.
 • Pokud tu není hlavní domovní rozvaděč, musí se do místnosti z tohoto rozvaděče přivést elektrický přívod. Kabelová trasa od hlavního domovního rozvaděče je obvykle vedena v bílých plastových lištách. 
 • Kabelová trasa ze střechy od panelů ke střídači je možné vést nepoužívaným komínem, větrací šachtou nebo vně budovy po okapové rouře nebo v lištách. Kabeláž je vedena v plastové chráničce (husím krku).
 • Pokud chcete získat dotaci, ale nepořídíte si fyzickou baterii, musíme solární systém napojit topnou spirálu zásobníku vody (může být i více zásobníků) o celkovém objemu ideálně 80 l na 1 kWp. Pokud bydlí v domě maximálně 3 lidé postačí minimální objem 120 l. Topná spirála musí mít samostatný přívod z rozvaděče s vlastím jističem.