Napájení tepelného čerpadla

iner TEPELNÉ ČERPADLO

Fotovolatika "iner TEPELNÉ ČERPADLO" - napájení tepelného čerpadla

Systémy v podoblasti podpory C.3.8 musí zajistit efektivní využití přebytků energie ve formě tepla na vytápění a přípravu teplé vody za pomoci tepelného čerpadla. V době bez přebytků výkonu elektrárny musí systém zajišťovat vytápění a přípravu teplé vody s maximálním využitím tepelného čerpadla.

 • Při instalaci musí být použita taková akumulační nádrž, která umožní udržovat v její horní části vyšší teplotu než v dolní části, aniž by při běžném provozním stavu (např. při zapnutých oběhových čerpadlech) docházelo k nežádoucímu míchání vody o různých teplotách (požadavek může být naplněn instalací dvou oddělených akumulačních nádrží – vysokoteplotní a nízkoteplotní).
 •  Minimální celkový objem akumulace musí být 180 l/kWp instalovaného výkonu, přičemž nízkoteplotní část musí tvořit alespoň 50 % z celkového objemu akumulace.
 • Nízkoteplotní část akumulace slouží zejména pro vytápění a předehřev teplé vody, vysokoteplotní akumulace pak zejména k dohřevu teplé vody. Obě části musí být možné ohřívat přímo plynule řízeným tepelným čerpadlem, a to s automatickým přepínáním ohřevu mezi nízkoteplotní a vysokoteplotní částí. Každá z částí musí mít zajištěn také samostatný ohřev plynule řízenou topnou tyčí (patronou) či plynule řízeným elektrokotlem.
 • Regulační systém musí monitorovat aktuální hodnoty a směry proudů v místě přívodu elektrického proudu
  do objektu (u 3f solární elektrárny po jednotlivých fázích) a v reálném čase přizpůsobovat výkon tepelného
  čerpadla a topných tyčí (patron) či elektrokotle (u 3f solární elektrárny po jednotlivých fázích) tak, aby bylo
  maximalizováno využití vyrobené elektřiny a tím byly zároveň minimalizovány přetoky (dodávka) elektřiny
  do elektrizační soustavy.
 • Algoritmus regulačního systému musí zajistit preferenci využití tepelného čerpadla s ohledem na aktuální
  provozní stav (např. rychlost reakce tepelného čerpadla, dosažení maximální teploty…) a při dosažení jeho
  limitů automaticky využívat topné tyče (patrony) či elektrokotel.
 • Požadovaný rozsah řízení výkonu tepelného čerpadla: 35–100 %.
 • Požadovaný rozsah řízení výkonu topných tyčí (patron) či elektrokotle: 2–100 %.
 • V případě 3fázové elektrárny musí být instalováno 3fázové tepelné čerpadlo a dosažen minimální celkový
  využitelný zisk ≥ 4 000 kWh.rok-1.
 • V případě 1fázové elektrárny musí být instalováno 1fázové tepelné čerpadlo a dosažen minimální celkový
  využitelný zisk ≥ 3 000 kWh.rok-1.
 • V této podoblasti podpory nejsou způsobilé výdaje na pořízení tepelného čerpadla, případného bivalentního
  zdroje tepla (pokud není integrální součástí akumulační nádrže) a úpravy otopné soustavy.

Prvky elektrárny "iner TEPELNÉ ČERPADLO"

Základní komponenty sestavy

FVE panel

Fotovoltaický panel

 • fotovoltaický panel o výkonu od 275 Wp 
K2 system

Nosná konstrukce

 • nosná konstrukce pro uchycení panelů na rovnou i šikmou střechu s různými typy střešní krytiny

DC/AC měnič 

 • 1 nebo 3 fázový měnič Solax
Přpěťové ochrany

Přepěťové ochrany

 • zajištění ochrany FVE na DC i AC straně

Regulátor ovládání TČ

 • řízení ohřevu TUV v bojleru nebo v akumulační nádrži pro ohřev vody v topení přebytečnou energií z fotovoltaické elektrárny

Monitring

 • dokonalý monitoring elektrárny 

Máte zájem o fotovoltaiku od iner

     Zavolejte nám                                                                  Napište nám

(+420) 604 582 400            inersolar@inersolar.cz

nebo nám zanechte zprávu a my se Vám ozveme